Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România - Azerbaidjan
Strada Căderea Bastiliei 41, București 010613, România | +4.0727.060.868

Welcome to

Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România - Azerbaidjan


Connecting people & businesses



Reprezentăm o comunitate de afaceri fondată pe know-how, interacțiune B2B și nu în ultimul rând, evenimente sociale. CBCIRA este un lider angajat în dezvoltarea durabilă a persoanelor, întreprinderilor și a relațiilor economice și de prietenie între România și Azerbaidjan. Pentru aceste obiective, îndeplinim următoarele misiuni: • Crearea de oportunități printr-o prezență regională puternică și o paletă de servicii business adaptată nevoilor companiilor membre; • Dezvoltarea companiilor prin dezvoltarea antreprenorialului, inițiativelor libere, facilitarea intrării pe cele două piețe, instalarea și dezvoltarea proiectelor regionale; • Advocacy: prin dezvoltarea dialogului cu autoritățile publice și întărirea prezenței CBCIRA la nivelurile de interes pentru participanți; • Educație: prin împărtășirea know-howlui în domenii specifice, atragerea de tinere talente și dornici de activare într-una din companiile partenere și nu numai.


Contact Camera Bilaterală de Comerț și Industrie România - Azerbaidjan


Address: Strada Căderea Bastiliei 41, București 010613, România

Phone: +4.0727.060.868
Email: office@cbcira.ro
Business Hours: 8.30 AM - 17.30 PM